Developed in conjunction with Ext-Joom.com

     

javascript
  

 Chào mừng bạn đến trang web của Hội Thánh Baptist Nước Sống. Hy vọng qua trang web này, bạn sẽ tìm hiểu thêm về tình yêu của Chúa đã dành cho bạn và tôi.

Mục sư Nguyễn Văn Tín và tín hữu Hội thánhTin Nguyen’s Mission Newsletter #1 – Winter 2016: Invite You to Pray for Mission Works in Vietnam & Malaysia (December 25, 2016 – January 14, 2017) == Tin Nguyen This is a bilingual newsletter. Please...
Thư cảm ơn từ Hội Thánh Quản Bình
Wednesday, 23 November 2016
Thư cảm ơn từ Hội Thánh Quản Bình Kính gởi con cái Chúa HT Nước Sống và anh chị Tuệ Uyên bức thư cảm ơn từ đầy tớ Chúa và đại diện HT Quảng Bình v/v dâng hiến cứu trợ bão lụt vừa qua. (Số tiền gởi...
     

 Thứ bảy ngày 03 tháng 12:
  •6:30 PM: Trang trí Giáng Sinh tại nhà thờ.
  •7:15 PM: Học Kinh Thánh và Cầu nguyện tại nhà thờ.

Chúa nhật ngày 04 tháng 12:
  •10:30 - 11:15 AM: Trường chúa nhật & lớp Tiếng Việt tại nhà thờ
  •11:30 AM - 1:00 PM: Thờ Phượng Chúa.
  •1:00 - 2:30 PM: Tập hát cho chương trình Truyền Giảng Giáng Sinh.

Thi Kinh Thánh ngày 11 tháng 12 năm 2016  |  Nhóm Kính mời con cái Chúa học Lời Chúa như món quà dâng Chúa trong mùa Giáng Sinh năm nay. (Download Bài Thi) (Download Bài Thi Thiếu Nhi)

Giáng Sinh 2016  |  Chương trình Truyền Giảng Giáng Sinh sẽ được tổ chức vào 6 giờ tối ngày thứ bảy  24 tháng 12 năm 2016. Đề tài năm nay là: "Chúa Giê-su: Vua Đang Đến" - "Jesus Christ The Coming King".

Thứ hai hàng tuần  |  học Kinh Thánh on-line tối thứ hai, 8:30 - 9:30 PM (VNT 11:30 - 12:30 sáng). Zoom link cố định cho buổi học là: https://zoom.us/j723871113. Quí vị có thể vào Zoom bằng điện thoại (chỉ nghe tiếng, sẽ không thấy hình): +1 408 638 0968 (US Toll) hoặc là +1 646 558 8656 (US Toll). Meeting ID: 723 871 113. Từ Việt Nam có thể dùng MagicJack hay các ứng dụng miễn phí để gọi một trong hai số điện thoại trên.

Chú ý  |  Cô Thảo Mai, Trưởng Ban Trang Trí của Hội Thánh, có niềm yết lịch dâng hoa cho cấc buổi nhóm sáng chúa nhật ngoài văn phòng Mục sư. Con cái Chúa nào muốn dâng hoa. Xin ghi tên mình vào danh sách hoặc liên lạc trực tiếp với cô Thảo.

Chúa nhật hàng tuần  |  Lớp trường chúa nhật bắt đầu học sách,"Cuộc đời Chúa Giê-su: quển tập 3" kính mời anh chị em đến học lời Chúa lúc 10:30 giờ mỗi sáng chúa nhật.5 Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, 6 thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, 7 thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. 

2 Phi-e-rơ 1:5-7

 

 

Thứ Hai: 8:30 - 9:30pm Học Kinh Thánh trên mạng
Thứ Năm: 7:15 - 8:15pm Cầu nguyện tại nhà thờ
Thứ Sáu: 7:30 - 9:00pm Nhóm TTN và TN
Thứ Bảy 7:30 - 8:15pm Nhóm Học Kinh Thánh
       
Chúa Nhật: 10:30 - 11:15am Trường Chúa Nhật
  11:30 - 1:00pm Thờ Phượng

 

HỘI THÁNH BAPTIST NƯỚC SỐNG
208 SE 148th Avenue
Portland, OR 97233 
Quản nhiệm: Mục sư Nguyễn Văn Tín
tel: 503.703.4756
email: mucsutin@nuocsong.com

 

Điền vào email của bạn để nhận
thông tin liên lạc.