Developed in conjunction with Ext-Joom.com

     

javascript
  

 Chào mừng bạn đến trang web của Hội Thánh Baptist Nước Sống. Hy vọng qua trang web này, bạn sẽ tìm hiểu thêm về tình yêu của Chúa đã dành cho bạn và tôi.

Mục sư Nguyễn Văn Tín và tín hữu Hội thánh     

 Hội Đồng Tây Bắc Hoa Kỳ và Canada | Sẽ được tổ chức trong dịp Lễ Lao Động, ngày 3-5 tháng 9 tại Ocean Shores Convention Center, 120 W Chance A La Mer Ave., Ocean Shores, WA 98569. chức Mọi chi tiết xin liên lạc MS Hồ Đăng Nhân, nhandho@gmail.com.

Hội Đồng Bồi Linh Giáo Hạt CMA | Chương từ 2-4 tháng 9 tại HT CMA Seatle, 137 SW 116th Street, Seattle, WA 98146.
Điện Thoại : (206) 920-8840.
Diễn giả : Mục Sư Nguyễn Hữu Mạc Hội Trưởng HTTLVN Miền Bắc.

Chương Trình Chăm Sóc Răng và Sức Khỏe | Chương trình chăm sóc răng và sức khỏe miễn phí cho tín đồ có thu nhập thấp tại New Heights Church, Vancouver, WA. Các chi tiết có niêm yết ngoài văn phòng của MSQN.


Thứ hai hàng tuần | học Kinh Thánh on-line tối thứ hai, 8:30 - 9:30 PM (VNT 11:30 - 12:30 sáng). Zoom link cố định cho buổi học là: https://zoom.us/j723871113. Quí vị có thể vào Zoom bằng điện thoại (chỉ nghe tiếng, sẽ không thấy hình): +1 408 638 0968 (US Toll) hoặc là +1 646 558 8656 (US Toll). Meeting ID: 723 871 113. Từ Việt Nam có thể dùng MagicJack hay các ứng dụng miễn phí để gọi một trong hai số điện thoại trên.

Chú ý | Cô Thảo Mai, Trưởng Ban Trang Trí của Hội Thánh, có niềm yết lịch dâng hoa cho cấc buổi nhóm sáng chúa nhật ngoài văn phòng Mục sư. Con cái Chúa nào muốn dâng hoa. Xin ghi tên mình vào danh sách hoặc liên lạc trực tiếp với cô Thảo.

Chúa nhật hàng tuần | Lớp trường chúa nhật bắt đầu học sách,"Cuộc đời Chúa Giê-su: quển tập 2" kính mời anh chị em đến học lời Chúa lúc 10:30 giờ mỗi sáng chúa nhật.Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta.

Giăng 10:27

 

 

Thứ Hai: 8:30 - 9:30pm Học Kinh Thánh trên mạng
Thứ Năm: 7:15 - 8:15pm Cầu nguyện tại nhà thờ
Thứ Sáu: 7:30 - 9:00pm Nhóm TTN và TN
Thứ Bảy 7:30 - 8:15pm Nhóm Học Kinh Thánh
       
Chúa Nhật: 10:30 - 11:15am Trường Chúa Nhật
  11:30 - 1:00pm Thờ Phượng

 

HỘI THÁNH BAPTIST NƯỚC SỐNG
208 SE 148th Avenue
Portland, OR 97233 
Quản nhiệm: Mục sư Nguyễn Văn Tín
tel: 503.703.4756
email: mucsutin@nuocsong.com

 

Điền vào email của bạn để nhận
thông tin liên lạc.